Aktualności Aktualności

Zaaplikuj do konkursu

ZAAPLIKUJ DO KONKURSU! Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. Składanie ofert: do 7 marca 2019 r. Sposób składania ofert: Oferty należy składać poprzez...

XIII konferencja SPK Be The Leader

@Sieć Przedsiębiorczych Kobiet organizuje już XIII Konferencję SPK - BE THE LEADER! Kiedy? 17 października! Dlaczego przywództwo zawodowe? Ponieważ jest to temat bardzo bliski kobietom przedsiębiorczym, czyli takim które „przedsię-biorą” – kierują własnym losem i decydują się na...

Internacjonalizacja mazowieckich przedsiębiorstw

  Na koniec 2016 roku w województwie mazowieckim było 2 608 przedsiębiorstw niefinansowych z udziałem kapitału zagranicznego, o liczbie pracujących 10 osób i więcej, co stanowiło blisko 22% wszystkich przedsiębiorstw należących do tej grupy. Przychody ze sprzedaży na eksport...

Polecamy Polecamy

http://innowacyjni.mazovia.pl

 

Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera

Rejestracja użytkownika
Dane konta
Dane przedsiębiorstwa